Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mərkəzi Aran Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Təhsil
|

Ucar

Rayonda aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində əhalinin təhsil səviyyəsi artır və bu gün 15 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1000 nəfərindən 730-u ali və tam orta təhsilə malikdir.
2010-2011-ci dərs ilinin əvvəlinə rayonda fəaliyyət göstərən 45 dövlət gündüz ümumtəhsil məktəblərində 11227 nəfər şagird təhsil almış və ötən dərs ili ilə müqayisədə onların sayı 647 nəfər və ya 5,8 faiz azalmışdır.
Son illər ikinci növbədə məşğul olan şagirdlərin xüsusi çəkisinin azalması müşahidə olunur.Belə ki, bu göstərici keçən illə müqayisədə 27 faiz azalmışdır.
2010-cu ildə əyani ümumtəhsil məktəblərini bitirən 1067 məzundan 789 nəfəri və ya 74 faizi tam orta təhsil haqqında atestat almışdır.

Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələri

  2006 2007 2008 2009 2010
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı 45 45 45 45 45
O cümlədən          
İbtidai 2 2 2 2 2
Orta 9 7 7 7 7
Tam orta 34 36 36 36 36
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin sayı nəfərlə 14044 13543 12627 11874 11227
O cümlədən          
İbtidai 27 28 26 23 20
Orta 736 712 672 645 636
Tam orta 13281 12803 11929 11206 10571
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrində qızların sayı (nəfərlə) 6879 6603 6100 5699 5406
İkinci növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi 12.9 13.0 9.2 8.8 6.8
müəllimlərin sayı (nəfərlə) 1486 1324 1276 1281 1258

 

    Orta məktəblərdə   əsas məktəblərdə
   Şəhər  Kənd  Şəhər  Kənd
 Kompüteri olan məktəblərin sayı  6  30  -  4
 Məktəblərin ümumi sayına nisbətən faizlə  13.3  66.7  -  8.9
 Interneti olan məktəblərin sayı  3  1  -  -

 

Dövlət məktəbəqədər müəssisələri

  2006 2007 2008 2009 2010
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrinin sayı 22 21 20 22 22
O cümlədən          
Şəhər 7 7 7 7 7
Kənd 15 14 13 15 15
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində uşaqların sayı (nəfərlə) 1210 1175 1155 1225 1225
O cümlədən          
Şəhər 680 680 680 680 680
Kənd 530 495 475 545 545
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində qızların sayı (nəfərlə) 610 604 557 601 585
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində yerlərin sayı (nəfərlə) 1250 1295 1155 1195 1390
O cümlədən          
Şəhər 680 750 680 680 765
Kənd 570 545 475 515 625
Hər 100 yerə düşən uşaqların sayı (nəfərlə) 97 91 100 103 88
O cümlədən          
Şəhər 100 91 100 100 88
Kənd 93 91 100 106 87