Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mərkəzi Aran Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Kürdəmir rayon Mədəniyyət Mərkəzi

XX əsrin 50 - ci  illərində yaradılıb. Şəhərin bir neçə məhəlləsində fəaliyyətini davam etdirib. Rayon mədəniyyət evi kimi rayon əhalisinin asudə vaxtının səmərəli təşkilində uğurlar qazanmışdır.

       Müxtəllif illərdə rayon mədəniyyət evində görkəmli aşıqlar, Aşıq Şakir Hacıyev, Aşıq Əhməd Rüstəmov, zurna ifaçısı Həsrət Hüseynov, el sənətkarı, tanınmış xanəndə Eynulla Cabrayılov, xalq artisti Sadıq Zərbəliyev, müğənni Elşad Qarayev, balaban ustası Rəşid Məmmədov qarmonçalan Ənvər Əhmədov, xanəndə Səfalı Əliyev, müğənni Hüseynqulu Hüseynov və onlarca musiqiçilər nəsli fəaliyyət göstərmişdir.

        Mədəniyyət evinin bədii özfəaliyyət kollektivinin üzvü məşhur balaban ifaçısı Həsrət Hüseynov Ümumdünya Festivalının laureatı adını qazanmış, Aşıq Şakir Hacıyev Şirvan aşıq məktəbinin  görkəmli  nümayəndəsi kimi böyük şöhrət qazanmışdır.

        Saz və söz ustadı Aşıq Əhməd Rüstəmov öz qoşmaları, dastanları, müxəmməsləri, bağlamaları və aşıq şeirinin müxtəlif janrlarında yazılmış çoxsaylı əsərləri ilə insanların yaddaşına hopmuşdur. Aşıq Əhməd Rüstəmov respublikada tanınmış el sənətkarı kimi ölkə başçısının sərəncamı ilə “Əməkdar Mədəniyyət İşçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

       Rayon mədəniyyət evində müxtəlif dövrlərdə bədii özfəaliyyət kollektivləri, dərnəklər, kurslar, musiqi ansamblları fəaliyyət göstərmiş, respublika və beynəlxalq  festivallarda, baxış - müsaqibələrdə yaxından iştirak etmışdır.

            1971 – ci ildən rayon mədəniyyət evi üçün yeni bina tikilmiş və  N.Nərimanov adına Mədəniyyət evi kimi fəaliyyət göstərmişdir.

         Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 27.04.2015 – ci il tarixli 217 nömrəli əmri ilə Rayon Mədəniyyət Mərkəzləri yaradılmış və N.Nərimanov adına rayon mədəniyyət evi 01 iyun 2015 – ci il tarixdən N.Nərimanov adına Kürdəmir rayon Mədəniyyət Mərkəzi kimi  fəaliyyət göstərir.

         Hal-hazırda rayon Mədəniyyət Mərkəzində aşağıdakı dərnəklər və kurslar fəaliyyət göstərir:

   1.Teatr dərnəyi (yeni yaradılmış)

   2.Bədii qiraət dərnəyi

   3.”Bacarıqlı əllər” dərnəyı

   4.Rəsm dərnəyi

   5.Rəqs dərnəyi

   6.Mülki müdafiə

   7.Hərbi vətənpərvərlik

   8.”Ritm” zərb alətləri dərnəyi və 4 instrumental ansamblımız fəaliyyət göstərir.

        Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin və onun filialları yeni struktura uyğun formalaşmışdır. Mədəniyyət Mərkəzinin filialları qismində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrində məqsədə uyğun şəkildə profilləşdirilmə aparılmışdır. İlkin mərhələdə klub müəssisələrinin üçdə biri profilləşdirilmişdir. Profilləşdirilmədən sonra Kürdəmir rayon Mədəniyyət Mərkəzinin filialları ilə birlikdə şəbəkəsi aşağıdakı kimidir:

1.Kürdəmir rayon N.Nərimanov adına  Mədəniyyət Mərkəzi

2.Qarabucaq qəsəbə Diyarşünaslıq evi

3.Sığırlı kənd Diyarşünaslıq evi

4.Köhünlü kənd Diyarşünaslıq evi

5.Cəyli kənd Folklor klubu

6.Qarasaqqal Folklor evi

7.Xırdapay kənd Folklor evi

8.Çərtəyəz kənd Sənətkarlıq klubu

9.Qocalı kənd Sənətkarlıq klubu

10.Şilyan kənd Sənətkarlıq klubu

11.Ərşəli kənd Mədəniyyət evi

12.Yenikənd kənd klubu

13.Atakişili kənd klubu

14.Topalhəsənli kənd klubu

15.Karrar kənd klubu

16.Muradxan kənd klubu

17.Ərəbqubalı kənd klubu

18.Təklə kənd klubu

19.Şahbəyli kənd klubu

20.Oarabucaq kənd klubu

21.Sovla kənd klubu

22.Karrar qəsəbə klubu

23.Pirili kənd klubu

24.Qurdbayram kənd klubu

25. Carlı kənd klubu

26.Mollakənd kənd klubu

27.Çöl – Qubalı kənd klubu

28.Şüşün kənd klubu

29.Beyi kənd klubu

30.Böyük Kəngərli  kənd  klubu

Ünvan:
Aşıq Əhməd küçəsi, 36
Telefon:

(02025) 5 20 51

E-mail:

19sevinc76@mail.ru

Url:
facebook ünvanı: Kürdəmir rayon N.Nərimanov adına Mədəniyyət Mərkəzi