Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mərkəzi Aran Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Zərdab rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Zərdab rayonunda ilk kitabxananın əsası 1948-ci ildə qoyulmuş və 1978-ci ildən Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi kimi fəaliyyət  göstərməyə başlamışdır. Zərdab rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə hazirda  bir Mərkəzi Kitabxana, 5 şəhər, 34 kənd kitabxana filialı daxildir.

 Mərkəzi kitabxanada  6 şöbə : Oxuculra  xidmət şöbəsi, Uşaq şöbəsi, Komplektləşdirmə  və kitabişləmə şöbəsi , Metodika və biblioqrafiya  şöbəsi, Kitabxana – biblioqrafiya  proseslərinin avtomatlaşdırılması  şöbəsi,İnformasiya- resurs şöbəsi  fəaliyyət göstərir.

MKS üzrə 106 nəfər ,o cümlədən Mərkəzi Kitabxanada 26 nəfər  kitabxana mütəxəssisi çalışır ki, bunlardan 15 nəfəri ali,9 nəfəri orta ixtisas,2 nəfəri orta təhsillidir. 

Ünvan:
Zərdab şəhəri,Heydər Əliyev pr,12
Telefon:

(02029) 6 48 25

E-mail:

zerdab.mks@mail.ru

Url:
http://zerdab.cls.az